historický obrázek obce Dobroměřice

Veřejné zakázky

 

PROFIL ZADAVATELE :

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2524.html

SMLOUVY

 

 

Zveřejněno: 29. 03. 2018 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce střechy - č.p. 2 v Dobroměřicích 

Zveřejněno: 16. 03. 2018 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce střechy - č.p. 2 v Dobroměřicích 

Zveřejněno: 23. 11. 2017

Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy - č.p. 2 v Dobroměřicích

Zveřejněno: 09. 10. 2017

Kupní smlouva - nový DA pro JSDH

Zveřejněno: 16. 08. 2017

Smlouva - rekonstrukce komunikací Dobroměřice - Ul. E. Krásnohorské

Zveřejněno: 27. 06. 2017

Smlouva - rekonstrukce komunikací Dobroměřice - Ul. Česká

Zveřejněno: 27. 06. 2017

Smlouva - rekonstrukce komunikací Dobroměřice - Ul. Polní

2016

Smlouva - rekonstrukce komunikací Dobroměřice - Ul. U Hřiště - dodatek č. 1

Smlouva - rekonstrukce komunikací Dobroměřice - Ul. U Hřiště

Smlouva - Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích – stoly a židle

Smlouva - opravy komunikací Dobroměřice - Ul. Na Vyhlídce - dodatek č.1

Smlouva - opravy komunikací Dobroměřice - Ul. Na Vyhlídce

Smlouva - opravy komunikací Dobroměřice
Smlouva - zhotovení chodníků ul.Nečišská
Smlouva - sanační a zateplovací práce MŠ
Smlouva - dodatek č.1
Smlouva - dodatek č.2

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce střechy - č.p. 2 v Dobroměřicích“ 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 25.10.2017

"Vyrozumění o výsledku výběrového řízení"

 

Zveřejněno: 02.10.2017

"Výzva k podání nabídek"

"Zadávací dokumentace"

 

Zveřejněno: 12.10.2017

"Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávaci dokumentaci"


 

„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ 

  

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zveřejněno: 06.09.2017

"Vyrozumění o výsledku výběrového řízení"

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 21.08.2017

"Odpověď na žádost o sdělení informace k zadávaci dokumentaci"

Zveřejněno: 15.08.2017

"Výzva k podání nabídek"

"Zadávací dokumentace"

"Příloha č. 1 - Krycí list nabídky"

"Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost"

"Příloha č. 3 - Technické podmínky"

"Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy"


 

„Komunikace a zpevněné plochy - ul. El. Krásnohorské“ 

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zveřejněno: 20.07.2017

"Vyrozumění o výsledku výběrového řízení"

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky stavebních prací

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 13 07.2017

"Odpověď na žádost o vysvětleni zadávaci dokumentace ul. El. Krásnohorské"

Zveřejněno: 13.07.2017

"Odpověď na žádost o vysvětleni zadávaci dokumentace ul. El. Krásnohorské"

Zveřejněno: 28.06.2017

"Výzva k podání nabídek"

"Zadávací dokumentace"

"Příloha č. 1 - Krycí list nabídky"

"Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost"

Přílohy č. 3 - Projektová dokumentace:

"Příloha č. 3 - 1"

"Příloha č. 3 - 2"

"Příloha č. 3 - 3"

"Příloha č. 3 - 4"

"Příloha č. 3 - 5"

"Příloha č. 3 - 6"

"Příloha č. 3 - 7"

"Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo"

 

Otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek 20. 7. 2017 ve 14.10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobroměřicích.


 

„Komunikace a zpevněné plochy - ul. Česká“

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zveřejněno: 30.05.2017

"Vyrozumění o výsledku výběrového řízení"

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky stavebních prací

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 24.05.2017

"Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace"

Zveřejněno: 20.05.2017

"Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace"

Zveřejněno: 10.05.2017

"Výzva k podání nabídek"

"Zadávací dokumentace"

"Příloha č. 1 - Krycí list nabídky"

"Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost"

Přílohy č. 3 - Projektová dokumentace:

"Příloha č. 3 - 1"

"Příloha č. 3 - 2"

"Příloha č. 3 - 3"

"Příloha č. 3 - 4"

"Příloha č. 3 - 5"

"Příloha č. 3 - 6"

"Příloha č. 3 - 7"

"Příloha č. 3 - 8"

"Příloha č. 3 - 9"

"Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo"

 

Otevírání obálek se uskuteční v pátek 26. 5. 2017 ve 12.10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobroměřicích.


 

 „Komunikace a zpevněné plochy - ul. Polní“

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zveřejněno: 30.05.2017

"Vyrozumění o výsledku výběrového řízení"

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky stavebních prací

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 24.05.2017

"Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace"

Zveřejněno: 19.05.2017

"Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace"

Zveřejněno: 10.05.2017

"Výzva k podání nabídek"

"Zadávací dokumentace"

"Příloha č. 1 - Krycí list nabídky"

"Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost"

Přílohy č. 3 - Projektová dokumentace:

"Příloha č. 3 - 1"

"Příloha č. 3 - 2"

"Příloha č. 3 - 3"

"Příloha č. 3 - 4"

"Příloha č. 3 - 5"

"Příloha č. 3 - 6"

"Příloha č. 3 - 7"

"Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo"

 

Otevírání obálek se uskuteční v pátek 26. 5. 2017 ve 12.20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobroměřicích.


 

 „Komunikace a zpevněné plochy etapa I. - ul. U Hřiště“

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky stavebních prací

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 02.05.2016

Předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce - rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch.

Další podklady - projektová dokumentace, výkaz výměr a další, zašleme nebo předáme na datovém nosiči.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

Zadávací řízení.pdf"

 


 

„Stavební úpravy ul. Na Vyhlídce, Dobroměřice“

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky stavebních prací

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

Zveřejněno: 13.08.2015

Předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce - rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch.

Další podklady - projektová dokumentace, výkaz výměr a další, zašleme nebo předáme na datovém nosiči.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

 

Zadávací řízení.pdf"

Dodatečné informace.pdf"   zveřejněno 20.8.2015

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

VYBAVENÍ SÁLU KULTURNÍHO DOMU V DOBROMĚŔICÍCH – stoly a židle

Vyvěšeno: 13.08.2015

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jídelních stolů a židlí včetně jejich přepravy do Kulturního domu v Dobroměřicích. Bližší technická specifikace je uvedena v příloze č. 1. Součástí dodávky jídelních stolů a židlí je doložení technických listů, ze kterých budou patrné technické parametry nabízených produktů a dále prohlášení o vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, atesty, apod.).

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

 

Zadávací řízení.pdf"
P1_Specifikace dodávky.pdf
P3_Návrh kupní smlouvy.docx
Doplňění - dotaz
Doplňující dotaz pro VZ na dodávku stolů a židlí.pdf

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 28. 8. 2015 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 8. 2015 v 10:15 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.

 


 

REVITALIZACE ŠKOLNÍ BUDOVY NA MULTIFUNKČNÍ DŮM - NÁBYTEK

Zveřejněno: 19.09.2014

Předmětem zakázky je revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice - nábytek.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

P0_Zadavaci dokumentace - Dobroměřice - Multifunkční dům - nábytek.doc"
P1_Kryci list nabidky.doc
P2_Cestné prohlášení - zakladni kvalifikace - § 53.doc
P3_Návrh kupní smlouvy - nábytek.docx
P4_Výkaz výměr + technická specifikace.xls
P5_Seznam subdodavatelů.doc

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

 

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 12.11.2014 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.11.2014 v 10:10 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena: NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Zateplení kulturního domu Dobroměřice“

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO !!!
Dokument - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf

 


 

REVITALIZACE ŠKOLNÍ BUDOVY NA MULTIFUNKČNÍ DŮM

Zveřejněno: 19.09.2014

Předmětem zakázky je revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

P0_Zadavaci dokumentace - Dobroměřice - Multifunkční dům.docx"
P1_Kryci list nabidky.docx"
P2_Čestné prohlaseni - ekonomická a finanční způsobilost - § 50.docx"
P3_Cestné prohlášení - zakladni kvalifikace - § 53.docx"
P4_Seznam stavebních prací - § 56.docx"
P5_Čestné prohlášení - dodavatel - § 68.docx"
P6_Návrh smlouvy o dílo - Dobroměřice - Multifunkční dům.docxx"
P7_ Výkaz výměr - soupis prací.xlsx"
P8_Seznam subdodavatelů.docx"
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - Dobroměřice.docx"

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 12.11.2014 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.11.2014 v 10:00 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena: NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Zateplení kulturního domu Dobroměřice“

 


 

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI DOBROMĚŘICE

Zveřejněno: 18.09.2014

Předmětem zakázky je dodávka stroje na údržbu komunikací a snížení prašnosti v obci Dobroměřice.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

Oznámení ozadávacím řízení "Snížení prašnosti v obci Dobroměřice"
Zadávací dokumentace

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 03.10.2014 do 09:30 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.10.2014 v 10:00 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena: NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Zateplení kulturního domu Dobroměřice“

 


 

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU DOBROMĚŘICE

Zveřejněno: 19.08.2014

Předmětem plnění zakázky je Zateplení kulturního domu Dobroměřice.

 

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ:

P0_Zadavaci dokumentace - Dobroměřice KD.doc
P1_Kryci list nabidky.doc
P2_Cestné prohlášení - kvalifikace - § 63.doc
P3_Čestné prohlášení - dodavatel - § 68.doc
P4_Návrh smlouvy o dílo - Dobroměřice KD.doc
P6_Seznam subdodavatelů.doc
P8_Seznam stavebních prací - § 56 - vzor.doc
Výzva k podání nabídek - Dobroměřice KD.doc
Elektroinstalace_Výkaz výměr.xls
Hromosvod_SANACE A ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU, č.p. 432, DOBROMĚŘICE nab.xls
Stavební část_DP-004_(002)_SO 01 - Sanace a zateplení kultůrního domu č.p. 432 Dobroměřice_VVP.xls

DODATEČNÉ INFORMACE:

Dodatečné informace k zadávací_ dokumentaci č.1.doc
Elektroinstalace Výkaz výměr.xls
Hromosvod SANACE A ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU.xls
Stavební_část - doplnění výkazu výměr.xls
Stavební část DP-004 (002) SO 01 - Sanace a zateplení kulturního domu.xls

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 05.09.2014 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 05.09.2014 v 10:10 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena: NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Zateplení kulturního domu Dobroměřice“

 


 

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU DOBROMĚŘICE

Zveřejněno: 07.07.2014

Předmětem plnění zakázky je Zateplení

Mobilní obecní rozhlas

Nabídka práce v regionu

Odkazy

Ústecký kraj

MÚ Louny

Internetové stránky MÚ Louny.

www.mulouny.cz
Ústecký kraj

Ústecký kraj

Internetové stránky Ústeckého kraje.

www.kr-ustecky.cz
Státní správa

Státní správa

Internetové stránky státní správy.

www.statnisprava.cz
Portál veřejné správy

Portál veřejné správy

Internetový portál veřejné správy.

portal.gov.cz
Jízdní řády

Jízdní řády

Přehled jízdních řádů vlaků i autobusů

jizdnirady.idnes.cz
Bezkorupce

Bezkorupce

Internetový portál bezkorupce

www.bezkorupce.cz

czechpoint
Obecní úřad disponuje službou CzechPoint.

TOPlist